Bezuiniging op budget voor begeleiding psychiatrische patiënten

Amsterdam moet in de komende jaren 25% bezuinigen op het budget voor begeleiding van psychiatrische patiënten en 75% op de huishoudeijke zorg.

Karin Hanekroot van de Vrijwilligersacademie Amsterdam vraagt de gemeente gezamenlijk een plan te maken om heel veel Amsterdammers op te leiden als vrijwilliger, zodat zij de bezuinigingen in de zorg op kunnen vangen. Afgelopen zomer is er i.s.m. andere vrijwilligersorganisaties een manifest opgesteld en aangeboden aan de wethouder. Hier is nog geen reactie op gekomen.

Leave a Reply