Bijeenkomsten Wet passend onderwijs

Aanstaande maandag start de Week van passend onderwijs. In die week houden scholen en samenwerkingsverbanden bijeenkomsten en ouders over de Wet passend onderwijs die per 1 augustus 2014 officieel van stad zal gaan. In Amsterdam kunnen geïnteresseerden maandag naar de 6e Montessorischool Anne Frank. AmsterdamFM sprak met Jan de Vos, projectleider van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs over deze voorlichting. 

 

  

 

 

  

Comments are closed.