Bomen Oosterpark sterven

Veel bomen in het Oosterpark dreigen dit voorjaar te sterven door de renovatiewerkzaamheden, dit meldt de Stichting Herstel Oosterpark op haar Facebookpagina. Volgens de Stichting is de bodem van het park ernstig verslechterd door de werkzaamheden en zijn veel boomwortels beschadigd. Ook de vele plassen die zijn ontstaan sinds de renovatie tasten de gezondheid van de bomen aan. De drainage van het park is slecht, aldus de Stichting: er liggen overal plassen en de gazons zijn zompig. Ook is het park veel te `stenig`. Dat betekent dat er te veel asfalt en betegeling is waardoor de grond minder water kan opnemen. De extra afwateringsgeulen die zijn gegraven hebben bovendien veel wortelschade opgeleverd, verwacht wordt dat twee op de drie kastanjebomen zullen omkomen en 40 procent van alle berken. De Stichting heeft haar bevindingen aangeboden aan wethouder Duurzaamheid Choho.  
Stadsdeel Oost ontkent dat de afwatering slecht functioneert en zegt op korte termijn maatregelen te treffen om boomschade te voorkomen. Ook onderzoekt het stadsdeel of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de wateroverlast aan te pakken.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?