Kan Amsterdam iets leren van Drenthe?

Is bootbezit in Amsterdam voortaan alleen nog weggelegd voor de rijkere Amsterdammers? Het lijkt er wel op. Ondanks de mooie zomer lijkt het rustig op het water. Dat lijkt te komen omdat de eigenaren van de naar schatting 18.000 bootjes in de stad een hoge prijs betalen om met het mooie weer te kunnen varen. Bootbezitters met een ligplaats in Amsterdam betalen dit jaar ongeveer twee keer zo veel als vorig jaar voor hun ligplek.

In afgelopen 3 jaar steeg de prijs voor het liggeld explosief. In Amsterdam betaalde je in 2010 €17,60 per meter, per jaar.  Dat is €88,00 voor een bootje van 5 meter. In 2013 betaal je €58,00 per meter, per jaar. Voor een bootje van 5 meter is dat een totaalprijs van €290,00. Een vergunning voor een bootje van 5 meter is inmiddels duurder dan een parkeervergunning voor het centrum van Amsterdam. Het geld wordt door de gemeente slechts gedeeltelijk besteed aan het onderhoud en beheer van de vaarwegen, bedienen van bruggen en handhaven van orde en veiligheid op de Amsterdamse grachten. De opbrengsten komen namelijk ten gunste van de algemene begroting van de gemeente Amsterdam en is niet geoormerkt. Waternet ontvangt jaarlijks een vast bedrag uit de algemene middelen.

Welk bedrag je aan havengeld betaalt verschilt verder per gemeente. Een opmerkelijke ontwikkeling in Amsterdam in vergelijking met ontwikkelingen in andere delen van Nederland waar duidelijk ingezet wordt op watertoerisme, dat meldt @Gemeentestraks in een tweet. In Drenthe investeerde de provincie bijvoorbeeld 34 miljoen euro om Zuid-Oost Drenthe te kunnen ontsluiten. Een groot succes door de opening van het Koning Willem-Alexander kanaal. Nu kun je met je bootje gratis een rondje Drenthe varen. Een schril contrast met Amsterdam waar de tijden van vaarplezier voorbij lijken te zijn.

 

 

 

Leave a Reply