Bouw studentenwoningen in Amsterdam blijft toenemen

In Amsterdam zijn ontwikkelaars vorig jaar gestart met de bouw van een kleine 2.000 studentenwoningen. Daarmee is de nieuwbouw met 27% gestegen en staat totaal op ruim 5.500 extra studentenwoningen. Op de helft van de huidige bestuursperiode heeft heeft het college van B&W ruim de helft gehaald van de doelstelling om 9.000 studenteneenheden in Amsterdam te bouwen. Dat blijkt uit de “Voortgangsrapportage studentenhuisvesting 2012”.

Leave a Reply