Boze buren

Bonje met de buren wordt bijna standaard. De Amsterdamse politie krijgt elk jaar meer klachten over burenoverlast dan over alle andere vormen van overlast bij elkaar. Een kwart van de Amsterdammers geeft aan erg veel last van de buren te hebben. Bij de politie kwamen in 2012 12.585 meldingen binnen – meer dan alle klachten over zwervers, drugs, drank en jongeren bijeen.

Bij de Steunpunten Zorg en Overlast werken woningcorporaties, politie en zorginstellingen samen om overlast tegen te gaan en te registreren.
Voor woningbouwverenigingen zit er vaak niet meer op dan aan “dossiervorming” te doen om zo uiteindelijk tot huisuitzetting te komen.

Leave a Reply