CDA-fractievoorzitter: ‘Broedplaatsen moeten wijken voor de strijd tegen inbraken’

Het CDA in de hoofdstad wil dat een miljoen euro, dat nu voor cultuur gereserveerd is, wordt ingezet om inbraken te bestrijden.  In een telefonisch interview met AmsterdamFM licht fractievoorzitter Marijke Shahsavari-Jansen haar plan toe. Het gaat om  een amendement op de begroting van 2014, dat het CDA vandaag heeft ingediend. In dit voorstel zou de subsidie op broedplaatsen, van oudsher belangrijke culturele plekken in Amsterdam, meer dan gehalveerd worden.

De CDA-fractievoorzitter legt uit dat er sprake is van een inbraakgolf. Het aantal inbraken is in 2012 met 9 procent gestegen en in 2013 nog eens met 18. Inbraken zijn bijzonder, omdat ze veel impact hebben en zeer ingrijpend zijn in mensenlevens. Het CDA vindt dat er veel meer aan gedaan kan worden. De oorzaak van de inbraakgolf is helaas nog niet bekend. Het lijken soms Oost-Europese bendes te zijn, maar er zijn ook signalen dat het gewoon mensen uit de buurt zijn. Daarnaast is het crisistijd.

Shahsavari vindt dat er allerlei technieken zijn, die meer toegepast zouden kunnen worden. De maatregelen, die het CDA voorstelt betreffen projecten van de gemeente,  die over voorlichting en preventie gaan.  Het voorstel gaat dus niet om een subsidie op sloten, maar wel over voorlichting over betere sloten. Het geld gaat niet naar meer politie op straat, maar wel naar een sms-alert  en naar voorlichting aan mensen in de buurt beter op te letten ( bijvoorbeeld mensen die met een hond wandelen). Op een vraag of dit betrekkelijk kleine bedrag resultaat kan opleveren is de fractievoorzitter duidelijk.  Het gaat niet naar de politie maar naar voorlichting en preventie. Dan kan een miljoen best veel opleveren, vooral omdat er nu nog weinig met deze voorlichting wordt gedaan.

Opmerkelijk aan het voorstel is dat het CDA het geld weg wil halen bij de culturele broedplaatsen. Deze hebben nu een budget van anderhalf miljoen en in het voorstel van het CDA blijft daar maar een half miljoen van over. Shahsavari vindt dat de gemeente zich in crisistijd de luxe van deze manier van kunstsubsidiëring niet meer kan veroorloven. In dit amendement verdwijnen een aantal van deze broedplaatsen. Dit zou dus een enorme impact hebben op het broedplaatsenbeleid, terwijl het maar de vraag is of de extra voorlichting tegen inbraken resultaat zou opleveren. Shahsavari stelt dat inbraakpreventie nu prioriteit krijgt en dat het CDA eigenlijk het broedplaatsenbeleid helemaal zou willen afschaffen.

De politie van Amsterdam is onlangs al een voorlichtingsproject opgestart (‘Donkere dagen offensief’). De fractievoorzitter benadrukt dat het amendement losstaat van het project van de politie. Het CDA heeft wel bij de burgemeester gepleit voor meer aandacht bij de politie voor het oplossen van inbraken. Maar dat is niet waar het miljoen voor ingezet zal worden. Het miljoen  is voor de voorlichting en preventie vanuit de gemeente zelf. Een nieuwe techniek als het sms-alert en een beproefde methode als buurtpreventie kunnen veel meer toegepast worden en dit hangt allemaal af van voorlichting, aldus de fractievoorzitter.

Over het eventuele doorgang vinden van dit amendement kan Shahsavari nog weinig zeggen. De burgemeester heeft  in ieder geval toegezegd de opmerkingen van het CDA over het verhogen van de aandacht voor inbraken mee te nemen in zijn beleid.

Leave a Reply