Chaos in cijferberekeningen Hogeschool van Amsterdam

Op vrijdag heeft een deel van de studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam hun propedeuse- of einddiploma niet gekregen.


Dat de diploma's niet konden worden uitgereikt werd pas op het laatste moment bekend gemaakt aan de studenten. Het cijferregistratiesysteem van de hogeschool was niet in orde doordat veel studieresultaten niet in het systeem verwerkt waren. De uitreikingen zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

 

Comments are closed.