Circus Elleboog maakt een doorstart

Het jeugdtheater dat werd opgericht om kinderen van de straat te houden, ontvangt sinds 1949 subsidie van de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is opgelopen tot jaarlijks 8 ton euro. De financiele problemen ontstonden bij de verhuizing van het circus aan de Passerdersgracht naar de Laan van Spartaan in West.Door de verhuizing is een groot aantal leden afgehaakt. Hier kwamen weliswaar nieuwe leden voor terug maar deze leden kregen korting op de contributie omdat zij uit gezinnen komen die weinig verdienen. Toen het nieuwe gebouw in gebruik werd genomen, werden bovendien kosten gemaakt die niet voorzien waren. Het gat dat is ontstaan van bijna een half miljoen euro bij het Amsterdamse jeugdcircus wordt voor rekening genomen door de gemeente, stadsdeel West, Ymere en Stichting Jeugdhuizen Amsterdam.

Leave a Reply