COC Amsterdam kiest nieuwe voorzitter

COC Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter: Jan van Asch. Hij werd gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van 24 oktober en neemt het stokje over van Dennis Boutkan, die zijn maximale termijn als voorzitter had bereikt. Van Asch zat anderhalf jaar in het bestuur als secretaris en penningmeester. Bij de presentatie van zijn toekomstvisie voor de vereniging legde hij de nadruk op ‘Verbinden & Versterken’, met als thema’s voorlichting, veiligheid, Veilige Haven en verantwoord ondernemerschap.

Leave a Reply