Column Ellen Jacobs Stopera op zondag 9 februari

Verkiezingen door de bril van het MKB

De gemeente Amsterdam heef geld vrijgemaakt om de MKB –bedrijven in deze stad een extra impuls te geven. Denk aan strategiesessies voor winkeliers en winkelgebieden om in te spelen op de nieuwe winkeltrends. De gemeente gaat ook meer bekendheid geven aan regelingen voor financiële ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer. Ook kunnen een aantal MKB-ers deelnemen aan een internationale exportmissie om hun kansen in het buitenland te verkennen. Een paar mooie voorbeelden om ook het MKB in deze stad een hart onder de riem te steken. Niet onbelangrijk, want het MKB is de motor van de lokale economie. En die moet op gang gehouden worden.

Kunnen we nu lekker achterover gaan hangen en stellen dat het wel en wee van het MKB met deze maatregel is veilig gesteld? Ik denk het niet. De grote uitdaging is om de belangen van mkb ondernemers nog steviger te verankeren in het nieuwe College-akkoord, voor de komende 4 jaren. Met recht een uitdaging want dé topics voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn wonen en werken.

Er moeten meer banen komen. En dat is geen kwestie van een druk op de knop. Ruim 65% van alle banen zitten vooralsnog bij het het MKB. Dus dé manier om voor meer banen te zorgen is om nog meer impuls en aandacht te geven aan het MKB in deze stad. Vooral ook in de komende bestuursperiode, waar veel mkb-bedrijven hun handen vol hebben aan het opvangen van de naweeën van de crisis en om hun hoofd boven het water te houden.

Dus zaak om het niet te laten blijven bij deze eenmalige impuls. Want alleen daarmee wint het MKB in Amsterdam en ook Amsterdam de oorlog niet. Zorg als overheid dat ondernemen gemakkelijker wordt. Met iets beter luisteren naar ondernemers, verstevig je de basis voor werkgelegenheid en daarmee het welzijn van de stad. Een mooie rol voor de nieuwe bestuurscommissies om hun oren vooral ook te luister te leggen bij de ondernemers in hun buurt en voor hen op te komen. Daar vaart ook de bewoner beter bij. Die kan op die manier blijven rekenen op een prettige leefomgeving met veel voorzieningen, weinig leegstand en werkgelegenheid.

Maar de gemeente heeft ook nog een veel directere rol in het welzijn van mkb-ondernemers in de stad. Domweg door ze werk te bezorgen. De gemeente Amsterdam koopt jaarlijks allerlei producten en diensten in: van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van standaard software pakketten, van catering voor de bedrijfsrestaurants tot bloemen voor bijeenkomsten, recepties enz, van elektriciteit en de inhuur van uitzendkrachten. Voor een mkb ondernemer in Amsterdam natuurlijk business wise reuze interessant om zo’n grote partij als de gemeente Amsterdam als klant te hebben… en ook goed voor de lokale economie.

Dus de gemeente zou nog MKB-vriendelijker moeten aanbesteden. Met hogere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen krijgen lokale ondernemers meer kans. Bovendien scheelt het een hoop tijd en geld aan procedures. De nieuwe aanbestedingswet biedt die ruimte. En nota bene gemeenten als nota bene Hoogeveen en Zoetermeer laten het goede voorbeeld zien met lokaal voorkeursbeleid. Daar kan Amsterdam nog wat van leren. Dan laat de politiek het wel uit het hoofd om voorstellen te doen om de schoonmaak weer in te besteden. En snapt stadsdeel Centrum dat promotie van zogenaamde thuiskokers niet echt bevorderlijk is voor de markt van professionele catering en traiteurbedrijven.

MKB-vriendelijk aanbesteden is niet een van de issues van de aanstaande verkiezingen. Een beetje te ver van het bed van de kiezer, de bewoner van de stad. Jammer, want met het nog verder doorvoeren van MKB-vriendelijk aanbesteden geef je het mkb en daarmee ook de stad pas echt een impuls. En dat willen we allemaal toch zo graag?

 

Comments are closed.