Concept-cao voor Rietlanden Terminals

Het personeel van Rietlanden Terminals, een kolenoverslagbedrijf gevestigd in Amsterdam, biedt haar directie in samenwerking met FNV Bondgenoten aanstaande donderdag om twee uur in de middag een concept-cao aan. In dit concept, dat op het hoofdkantoor aangeboden wordt, staan arbeidsvoorwaarden zoals de werknemers die graag in een echte cao ondergebracht zouden zien. De directie van het overslagbedrijf weigert tot nu toe elk overleg, en de werknemers zijn dat zat. Op dit moment werken zij zonder een collectieve arbeidsovereenkomst.

FNV Bondgenoten biedt de concept-cao namens het voltallige personeel aan. Vakbondsbestuurders Ruud Wennekes en Niek Stam zijn aanwezig en spreken de stakers toe. Ruud Wennekes zegt het volgende: “Het gaat ons er niet direct om dat de directie déze cao accepteert, het gaat ons er om dat ze met de medewerkers en FNV Bondgenoten in overleg gaan.”

Leave a Reply