Conflict over kramenverhuur Albert Cuyp

De Raad van State moet beoordelen of het stadsdeelbestuur Zuid terecht de kramenverhuur heeft vergund aan het bedrijf Exploitatie Albert Cuyp (EAC). Het stadsdeel zou onrechtmatig gehandeld hebben bij het afwijzen van de vergunningaanvraag van de concurrerende kraamverhuurder Ron Looyen. Volgens van Looyen en zijn advocaat Peter Nicolai is er een vuil spel gespeeld dat door de rechtbank van Amsterdam terecht is afgeschaft. Tot 2005 waren er vier verschillende kramenverhuurders actief tot dat het stadsdeel nieuw beleid ging voeren. De verhuur van kramen zou voortaan aan een verhuurder worden gegund na een selectieprocedure.
Advocaat Nicolai spreekt van een menselijk drama voor Looyen waarover nu al jaren wordt geprocedeerd. Verhuurder EAC zou door goede contacten met het stadsdeelbestuur hebben geregeld dat de vergunning op zijn bord terechtkwam, hoewel dat moeilijk te bewijzen valt. De directeur van EAC maakte ook deel uit van de commissie die het stadsdeel moet adviseren over wie de vergunning krijgt.
Ook de Raad van State vindt dit geen gelukkige situatie. Maar volgens het stadsdeel kan iedereen met belangen op de markt lid worden van de commissie. En de commissie hoeft ook niet onafhankelijk te zijn. Volgens advocaat Nicolai leidt die belangenverstrengeling toch tot zeer onwenselijke situaties. Maar zijn verzoek aan de toenmalige stadsdeelwethouder Linthorst om hier zijn verantwoordelijkheid te nemen, werd niet opgevolgd.

Looyen, die al 15 jaar kramen verhuurde, voldeed volgens het stadsdeel niet aan de toelatingseisen voor de selectie voor een vergunning. Maar de rechtbank oordeelde dat het stadsdeel ruw gezegd een rommeltje heeft gemaakt van die eisen. Duidelijk was alleen dat volgens de regels de vergunning naar de goedkoopste bieder zou gaan en dat was Looyen. Toch werd hij buiten de deur gehouden. De vergunning ging naar EAC. De twee andere kraamverhuurders werken daar volgens Looyen nu mee samen. Hij vindt dat achterbaks gedrag.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Leave a Reply