Convenant vogeloverlast Schiphol

Over een pakket maatregelen om de ganzenoverlast rond Schiphol terug te dringen is breed overeenstemming bereikt. Boeren, kabinet en milieuorganisaties ondertekenen daarover vandaag een convenant.

Het pakket steunt op een viertal maatregelen. Een radarinstallatie detecteert waar zich veel vogels bevinden; aanpassingen aan ruimtelijke inrichting moeten voorkomen dat ganzen naar Schiphol trekken; boeren telen andere, minder aantrekkelijke gewassen voor de vogels en ganzen worden afgeschoten. Vanwege de laatste maatregel ondertekent de vogelbescherming het convenant niet.

De ganzenoverlast rond Schiphol is al jaren een probleem voor het vliegverkeer.

Leave a Reply