Coöperaties de dupe van de nieuwe wet ‘passend toewijzen’.

Sinds vorig jaar dienen woningcoöperaties zich te houden aan de wet ‘passend toewijzen’. Huishoudens, die aanspraak maken op sociaal huren, en die een woning zoeken, moeten hierbij een woning toegewezen krijgen die het beste past bij hun inkomen. Passend toewijzen zorgt er dus voor dat ook huishoudens met een laag inkomen aan een huis kunnen komen, ondanks een tekort aan goedkope sociale huurwoningen.  Het gevolg is wel dat coöperaties door deze regels een inkomstenderving hebben van 125 miljoen. 125 miljoen dat niet geïnvesteerd kan worden in nieuwe (bijvoorbeeld goedkope sociale huur-) woningen. Een vicieuze cirkel? Henk van Dijk, directeur van Enserve, legt in Ritme van de Stad uit wat er mis gaat:

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?