Corporaties twijfelen aan nieuwe Europese regels

Een fors aantal woningcorporaties hebben grote moeite met het opvolgen van de Europese maatregel die huishoudens met een modaal inkomen uit sociale huurwoningen wil weren. Op 1 januari 2014 gaat deze regel in, maar de corporaties verwachten dramatische ontwikkelingen voor de lage middeninkomens, zo meldt het NRC Handelsblad. Per die datum mogen corporaties slechts 10 procent van hun sociale woningbestand aan huishoudens met een inkomen boven de  33.614 euro verhuren.

Woningcorporaties zijn bang dat vooral in de Randstad een nieuwe en grote groep ‘kanslozen op de woningmarkt’ ontstaat.

Leave a Reply