D66 kritisch over problemen exploitant Lelylaan

Stadsdeel Nieuw-West wil het contract met de ontwikkelaar van stationsgebied Lelylaan ontbinden. Het dagelijks bestuur van Nieuw-West wil breken met Van der Looy Projectmanagement (LPM) omdat deze partij zijn verplichtingen niet nakomt. Volgens wethouder De Wilt heeft ontwikkelaar LPM tot twee keer toe uitstel gekregen om een bouwaanvraag in te dienen, maar nog altijd geen aanvraag opgestuurd. Daarmee worden contractuele afspraken geschonden, en denkt De Wilt dus zonder schadevergoeding onder het contract uit te kunnen komen. De wethouder gaat op zoek naar een nieuwe exploitant en verwacht geen nadelige gevolgen voor het stationsgebied.

Duo-raadslid voor D66 Jeroen Mirck stelde uit vrees voor vertraging en extra kosten vragen hierover aan wethouder Paulus de Wilt. Hoe realistisch is het om te verwachten in dit economisch getij een andere projectontwikkelaar te vinden die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor dit grote project, met behoud van kwaliteit? En leidt het stadsdeel geen financiële schade door deze actie? Het ontbinden van een contract doe je immers niet zomaar en kost bovendien heel veel geld.

Jeroen Mirck deelt zijn bedenkingen over deze gang van zaken.

 

Leave a Reply