D66: meer digitaal stemmen over buurtplannen

Bewoners moeten vaker worden benaderd om hun mening te geven over plannen voor de herinrichting van hun buurt. Dat wil D66 Amsterdam. In steeds meer Nederlandse gemeentes worden met succes digitale stemmingen gehouden. Buurtbewoners worden via een brief met een stemcode opgeroepen via internet te stemmen of naar een inspraakavond te komen.

 

Het blijkt dat als mensen de keuze krijgen om ook via internet te stemmen, er een veel hogere respons is dan wanneer men zich beperkt tot de traditionele inspraakavonden. Ook is er een hogere respons als mensen persoonlijk worden aangeschreven in plaats van aanschrijving via een anonieme brief gericht ‘Aan de bewoners van dit pand’.  Om de brieven persoonlijk te kunnen adresseren is toegang nodig tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

 

“Onlangs bleek dat stadsdeel Oost geen toegang kreeg van de gemeente Amsterdam om de bewoners rond het Beukenplein persoonlijk aan te schrijven over de herinrichting van dat plein. In andere gemeentes gebeurt dit wel. Wij hechten grote waarde aan betrokkenheid van Amsterdammers bij het bestuur van de stad. Daarom wil D66 opheldering van het college van B&W. Stadsdelen moeten beter in staat worden gesteld om buurtbewoners te raadplegen.” aldus Carlien Roodink, woordvoerder ICT.

 

In vele Nederlandse gemeentes heeft men positieve ervaringen opgedaan met het raadplegen van bewoners via digitale stemming. Naast herinrichtingstrajecten (onder andere in Utrecht, Dordrecht, Uithoorn) worden deze instrumenten ook ingezet voor onder andere stemming over de invoering van betaald parkeren (deelgemeente Delfshaven), verdeling van het wijkbudget (Dordrecht) en over de te bouwen woningtypes op vrijgekomen bouwlocaties (Uithoorn).

 

Het versturen van brieven met unieke stemcodes is wat D66 Amsterdam betreft slechts een tussenstap voor deze vormen van online buurtdemocratie. D66 Amsterdam vindt dat  overheid zich meer zou moeten inspannen voor een veilige digitale identiteit voor haar burgers zodat online stemmingen veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Oplossingen als Digid zijn te weinig gebruikersvriendelijk en efficiënt.

 

D66 Amsterdam stelde vandaag schriftelijke vragen in de gemeenteraad over de kwestie, we spraken met Carlien Roodink.

Leave a Reply