De jeugd krijgt de toekomst

In 2015 wordt de zorg voor de jeugd een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ, jeugd-(L)VB en de AWBZ-functies voor begeleiding en kortdurend verblijf worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. De decentralisatie maakt het mogelijk om de zorg voor de jeugd in Amsterdam te verbeteren: eenvoudig, in de buurt en goedkoper.
Voor ouders en kinderen betekent het nieuwe Amsterdamse model dat zij in staat worden gesteld om het leven in eigen hand te houden met behulp van hun netwerk. Een professionele hulpverlener – de ouder- en kindadviseur – ondersteunt ouders en jeugdigen. Hierbij gaat de organisatie uit van wat mensen zelf kunnen. Eventuele zorg wordt eenvoudiger  georganiseerd en is snel en dichtbij huis beschikbaar. Dit voorkomt in veel gevallen dat opvoedvragen serieuze zorgproblemen worden.

Leave a Reply