De Laatste Zomer van Frances Sanders in het Bostheater

Al vijfentwintig jaar regisseert Frances Sanders het toneelstuk dat 's zomers wordt opgevoerd in het Amsterdamse Bos. Een prachtige periode met crises en dalen, maar ook met grote triomfen en overwinningen. Dit is het laatste jaar dat Sanders het grote stuk regisseert: De Laatste Zomer. Wel blijft ze betrokken bij haar project. In Ritme van de Stad spraken Inger Schaap en Ellen Walthuis met haar.

Comments are closed.