De Nederlandse waterveiligheidsparadox

Nederland is het onveiligste land van Europa volgens het World Risk Report. Daarin wordt gekeken in welke landen het risico op een natuurramp het grootst is. En in Nederland is een overstroming door de stijging van de zeespiegel natuurlijk best waarschijnlijk. Maar, we gaan met die dreiging toch best goed om. Carol Van Raalten, bestuurslid van De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en voormalig adviseur Water voor Verkeer en Waterstaat weet meer over dit thema. In Ritme van de Stad spreekt hij op persoonlijke titel over de paradox waar wij in Nederland mee moeten werken: de meeste mensen en de economisch belangrijkste activiteiten liggen in het gebied waar het meeste risico heerst.

 

 

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.