De Republikeinen blijven groeien

Het ledental van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) groeit hard sinds de aankondiging van de troonswisseling. De afgelopen tijd hebben zich volgens het genootschap 800 mensen aangemeld, in januari stond het totaal op 1200 leden. De troonswisseling op 30 april wordt algemeen aangegrepen als de voornaamste rede voor de stijging, en het NRG verwacht te blijven groeien tot in ieder geval 30 april.

Het merendeel van de nieuwe leden geeft aan dat zij zich enorm storen aan de persoonsverheerlijking van Beatrix, Willem-Alexander en Máxima ‘die door de RVD over Nederland wordt uitgestort en die door een belangrijk deel van de Nederlandse pers klakkeloos wordt overgenomen.’ In januari 1998 werd in De Balie het manifest van het gennootschap samengesteld. De openingszin: “Wij, de algemene vergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG-ie), burgers van Nederland, verklaren hierbij onze uitdrukkelijk wens aan de heerschappij van het huis van Oranje-Nassau een einde te maken, en de derde republiek op Nederlandse bodem te kunnen vestigen.”

 

 

Leave a Reply