Nieuw wetenschappelijk topinstituut voor Amsterdam

Amsterdam krijgt er wellicht een wetenschappelijk instituut bij. Wethouder van Economische Zaken, Carolien Gehrels heeft daarvoor een plan bij de gemeenteraad gepresenteerd. Het wetenschappelijke topinstituut zal zich gaan richten op technologische oplossingen van grootstedelijke problemen zoals afvalverwerking en bereikbaarheid. De gemeente stelt grond, patenten en gebouwen beschikbaar. Daarnaast wordt gehoopt op investeringen door particuliere financiers.

Leave a Reply