Deze week in het teken van water

Een wereldwijde top komt deze week bijeen om de waterhuishouding in de breedste zin te bespreken. 2500 deskundigen uit ruim tachtig landen overleggen de nieuwste ontwikkelingen van waterbeheer, -zuiveringen en het transport. Waternet is hierbij goed vertegenwoordigd.

Niet verwonderlijk dat deze conferentie, die voor de tweede keer is georganiseerd, ook nu weer plaatsvindt in Amsterdam, want Nederland staat aan de top op het gebied van water. Onder meer het bouwen van dijken, waterkeringen en de methoden voor het zuiveren zijn baanbrekend en beroemd in de hele wereld. Net als de Nederlandse baggermethoden.

Nummer  één op de agenda is de waterbeheersing in de grote steden. Binnen niet afzienbare tijd woont de halve wereldbevolking in grote steden die nu al te kampen hebben met grote problemen met water. Of ze liggen te laag en hebben regelmatig last van overstromingen of ze zijn zo snel gegroeid dat de watersystemen van aan- en afvoer niet toereikend zijn of het grondwater wordt aangetast door te snelle bebouwing rondom de steden.

Nederlandse wetenschappers en experts zullen op deze conferentie hun expertise delen.

Gelijktijdig is er in de RAI van 4 tot 8 november een beurs georganiseerd: Aquatech, de grootse ‘waterbeurs’ die er bestaat.

Leave a Reply