Dierenasiel Amsterdam lijdt verlies in 2012

Het Dierenasiel aan de Ookmeerweg in Amsterdam heeft over 2012 een verlies geleden van 350.000 euro. Er waren meer inkomsten uit legaten en erfenissen begroot dan in werkelijkheid werden ontvangen. De afgelopen jaren ontving het asiel gemiddeld 600.000 euro uit legaten en erfenissen. Er zijn wel kleinere bedragen aan erfenissen ontvangen die worden besteed aan een specifiek doel, zoals glazen cellen voor katten en een pomp- en zuiveringshuis om de zwembadjes voor de honden schoon te houden.
Een andere inkomstenbron ligt in donaties. In 2012 is er meer gedoneerd, maar op incidentele basis. In het verleden lieten donaties een meer structureel karakter zien.

Momenteel is nog onduidelijk wat het verlies voor gevolgen heeft.

Leave a Reply