Digitaal lezen nog niet erg in zwang

De groep mensen die kranten en tijdschriften digitaal tot zich nemen is in Nederland nog klein maar wel duidelijk groeiende. Iets meer dan een derde van de mensen leest wel eens een dagblad op de computer, 9 procent doet dat via de mobiele telefoon en iets meer dan 4 procent leest de krant via de tablet.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?