“Directeur Cordaan moet zich schamen”

Vrijdagmiddag om 14.00 uur voert het Comité Zorg voor Amsterdam actie bij het hoofdkantoor van Cordaan om laatstgenoemde ertoe te bewegen de 500 thuiszorgmedewerkers die nu vanwege de aanstaande rijksbezuinigingen ontslagen zijn in plaats daarvan een contract aan te bieden. SP-gemeenteraadslid en Comitélid Maureen van der Pligt: “De meesten van hen zijn in 2009 overgenomen van Amsterdam Thuiszorg. Bij die overname is beloofd dat de medewerkers over zouden gaan met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Cordaan heeft daar een eigen invulling aan gegeven: drie keer een jaarcontract en dan tabee. Wij voelen ons bedrogen door Cordaan.”

Leave a Reply