Directeur Rekenkamer: forse kritiek op Gemeentelijke diensten

Tijdens zijn verhoor in de raadsenquête Financiën heeft de directeur van de rekenkamer, Jan de Ridder, fors uitgehaald naar de gemeentelijke diensten. Volgens de Ridder ging er buitensporig veel aandacht naar grootse projecten terwijl tegelijkertijd het bijhouden van een deugdelijke gemeentelijke administratie ernstig werd verwaarloosd. Stadsdelen die geen idee hebben welk vastgoed ze bezitten, een ambtelijke organisatie die niet weet hoe ze subsidies moet verlenen, een volstrekt onverantwoord en slordig beheer van miljoenenleningen. Bovendien verdwenen volgens de Ridder de aanbevelingen van de rekenkamer vrijwel altijd in de la.
Het stadsbestuur zou meer de doelmatigheid van haar beleid in de gaten moeten houden, aldus De Ridder. Hij noemde het curieus dat het college de Rekenkamer had gevraagd de doelmatigheid van gemeentelijke subsidies te onderzoeken terwijl dat volgens hem juist een taak van het stadsbestuur zelf is.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?