Diversiteit terug naar af

Vandaag verschijnt in het Parool een alarmerend artikel over het diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. Bij de vijftig beleidsbepalende ambtenaren zit helemaal niemand met een kleurtje. En dat terwijl Amsterdam toch altijd vooruitstrevender is dan andere gemeenten.
Hoe kan dat? Paul Abell, voorzitter van de Adviesraad Diversiteit van de gemeente vertelt in Ritme van de Stad dat we weer terug zijn bij het niveau van 30 jaar geleden. Sinds het schrappen van de wetgeving ten behoeve van meer diversiteit ten tijde van het kabinet Rutte I is het zienderogen achteruit gegaan.
Een gemiste kans bij de huidige reorganisatie.

 

 

 

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.