Docent UvA krijgt betaald per scriptie

De Universiteit van Amsterdam betaalt tijdelijk aangestelde docenten Politicologie een deel van de scripties die zij begeleiden per stuk uit. Dit gebeurt nadat de scriptie is ingeleverd. Dat verklaart Folia Web, het platform voor hoger opgeleiden. Wanneer de scriptie niet wordt voltooid ontvangen de docenten geen vergoeding voor begeleiding. Volgens hoofd P&O bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Pieter van Leeuwen wordt de onzekere situatie voor docenten niet veroorzaakt door de universiteit, maar is deze te wijten aan landelijk beleid van loon naar prestatie.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?