Dommen verdienen straf

Sjaak Scheele

De relativiteitstheorie van Einstein moet je kunnen uitleggen, anders mag je niet van school. Is dat absurd? Helemaal niet, volgens wethouders Hugo de Jonge uit Rotterdam en zijn Amsterdamse collega Pieter Hilhorst. Ik chargeer uiteraard enigszins. Maar zij hebben het voorstel gedaan om jongeren met een geringe intelligentie, die er niet in slagen minimale examens te halen, tot hun 23ste op school te houden. Dommen verdienen straf met andere woorden. Hun wordt de kans ontnomen werk te zoeken en een bestaan op te bouwen. Deze jonge mensen krijgen een soort van detentie in het klaslokaal.

Mensenrechten? Wordt met de verplichte scholing voor de categorie van domme volwassenen een aantal mensenrechten geschonden? Die rechten zijn toch niet meer van deze tijd. Niet voor niets heeft Stef Blok samen met een paar partijgenoten in 2011 een voorstel gedaan om het Europees Hof aan banden te leggen. Deze instantie gaat namelijk over het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens aangehaalde VVD’ers bedreigt het Hof de democratie in EU-landen, doordat het zich te veel bemoeit met wetten die in die landen door een meerderheid, en dus democratisch, tot stand zijn gekomen.

Welke motieven zitten er achter het scholingsvoorstel? Ik verneem steeds vaker geruchten over een fusie tussen de PvdA en de VVD. Daarmee ontstaat de PVVDA. Hilhorst zou mogelijk in die partij graag een vooraanstaande rol spelen. Overigens las ik ook al over een voornemen die partij de Kapitalistisch Sociaaldemocratische Arbeiders Partij te noemen, de KSDAP dus. Ik laat echter die berichten voor wat ze zijn.

Een ander motief is gewoon platvoerse vestzak-broekzak politiek. Wanneer de jongeren op school zitten, komen de kosten van hun levensonderhoud voor rekening van de staat. In het geval van een uitkering komen die in eerste instantie op het bordje van de gemeente. Deze reden lijkt aannemelijker.

Voor zulke vuile politieke spelletjes zou je eigenlijk straf moeten krijgen. Maar daarvoor zijn de wethouders dan weer te intelligent. Straf hoort bij dommen.

Leave a Reply