Drie woningcorporaties onder verscherpt toezicht

Woonstichting De Key, Stadgenoot en Ymere zijn en blijven onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, CFV. Dat schrijft minister Blok van Wonen aan de Tweede Kamer.

Het CFV verzamelt informatie van de woningcorporaties. Na de toetsing aan de gestelde normen, komt het CFV tot een oordeel. Indien de regels niet nageleefd zijn en het fonds moet ingrijpen, wordt gesproken over ‘verscherpt’ toezicht.

Leave a Reply