Drugs in ‘onguur’ Amsterdam: wat ziet de overheid wel/niet door de vingers?

Burgemeester Boris Johnson van Londen, heeft hard uitgehaald naar de stad Amsterdam. In een toespraak die hij hield voor een 'People's Question Time'bijeenkomst noemde hij bepaalde delen van het centrum van de stad onguur. Daarnaast prees hij ‘de oorlog tegen drugs’ die de Britse en Amerikaanse regering al jaren voeren. Dat meldt Het Parool. De conservatieve Johnson moet niets hebben van het tolerante drugsbeleid dat Nederland, Portugal en Uruguay voeren.

 

Voor sommigen is Amsterdam dus onguur, voor anderen is het de stad van de vrijheid. Maar hoe vrij zijn we in de hoofdstad voor wat betreft drugs? Wat mag wel en wat mag niet? Wie weet eigenlijk nog hoe het precies zit?

 

Volgens de rijksoverheid richt het drugsbeleid in Nederland zich op het voorkomen en beperken van risico’s die soft- en harddrugs met zich meebrengen. In het beleid worden soft- en harddrugs van elkaar onderscheiden. Onder softdrugs verstaat de Nederlandse wet drugs die een toelaatbaar risico met zich meebrengen. Daarmee wordt niet gezegd dat het gebruik van softdrugs helemaal risicoloos is. Ze brengen wel degelijk een risico met zich mee, maar in mindere mate dan harddrugs dat doen. Softdrugs zijn producten van cannabis  zoals wiet en hasj, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen vallen onder deze categorie.

 

Harddrugs zijn middelen waarvan het gezondheidsrisico te hoog wordt geacht. Deze risico’s gelden op het gebied van gezondheid, verslavend effect en op de openbare orde. Voorbeelden van harddrugs zijn: cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD en XTC. Om gebruikers van hard- en softdrugs uit elkaar te houden, voert de overheid een gedoogbeleid als het gaat om softdrugs en treedt het hard op tegen harddrugs.

 

Het bezit van softdrugs is voor de Amsterdammer toegestaan tot een bepaalde hoeveelheid. Het bezitten van meer dan 5 gram cannabis (wiet, hasj) of meer dan 5 hennepplanten, is in Nederland strafbaar en kan leiden tot vervolging. Het gebruik ervan is niet strafbaar, mits je als gebruiker 18 jaar of ouder bent. Voor personen onder de 18 jaar is het kopen en/of bezitten van hard- en softdrugs in alle gevallen verboden. Handel in drugs is in Nederland ook verboden. Particulieren mogen in geen enkel geval verdovende middelen van elkaar kopen. Alleen coffeeshops zijn gedoogd softdrugs te verkopen, maar moeten daarbij wel letten op de minimumleeftijd van hun klanten.

 

Bezit en productie van harddrugs is altijd verboden. Hiervoor worden dan ook straffen uitgedeeld variërend van een geldboete tot een gevangenisstraf.

Comments are closed.