Amsterdam heeft een overschot aan vrouwen en een tekort aan parkeerplaatsen

Amsterdam heeft een overschot aan vrouwen en een tekort aan parkeerplaatsen.
Dit blijkt uit het statistisch jaarboek ‘Amsterdam in cijfers 2013’ dat de gemeente Amsterdam op 21 november jl. heeft gepubliceerd.
Het Parool is erin gedoken en publiceert vandaag een overzicht van de top 7 opmerkelijkste feiten.
Op de eerste plaats staat het ‘vrouwenoverschot’in Amsterdam: 406.100 vrouwen tegenover 393.300 mannen. De dames zijn met name te vinden in Stadsdeel Zuid.
Stadsdeel Zuid kent ook het hoogste gemiddelde inkomen, terwijl het laagste gemiddelde inkomen in Zuidoost wordt verdiend. Dat kan worden verklaard doordat stadsdeel Zuidoost het hoogste aantal werklozen kent ten opzichte van andere stadsdelen.
In het afgelopen jaar is het aantal Amsterdammers in de bijstand met bijna 8% gestegen. Met name stadsdeel West steekt af met een stijging van 20%. In stadsdeel Zuid daalt het aantal mensen in de bijstand met 13%.
Er is 2012 ruim 93.600 aangifte gedaan, met name voor zakkenrollerij en woninginbraak.
De top 7 sluit af met het gebrek aan parkeerplaatsen, wat de grootste ergernis oplevert voor de Amsterdammer.

Meer weten? Het jaarboek ‘Amsterdam in cijfers 2013’ is te vinden op de website van het Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam: www.os.amsterdam.nl

Leave a Reply