DWI onder verscherpt financieel toezicht

Een deel van de Dienst Werk en Inkomen wordt door de gemeente onder verscherpt financieel toezicht gesteld.Dit bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan AT5. Het verscherpte toezicht is van toepassing op het zogenaamde W-budget, een geldstroom binnen de DWI die bedoeld is voor re-integratieprojecten.In mei van dit jaar waren oppositiepartijen al boos over een ‘rekenfout’, waardoor er per ongeluk tien miljoen euro teveel is bezuinigd op gesubsideerde banen, zogenaamde ID-banen.Wethouder Van Es wil nu dat er extra goed wordt gekeken naar of, en zo ja hoe, het dit jaar teveel bezuinigde geld door DWI wordt uitgeven. Vandaar dat is besloten een deel van de DWI onder verscherpt financieel toezicht te stellen.

De SP noemt het toezicht een stap in de goede richting. ‘Maar wat mij betreft mag de hele DWI worden onderzocht door de rekenkamer. We krijgen namelijk veel klachten binnen over deze organisatie’. Ivens heeft nog wel een suggestie voor de besteding van het teveel bezuinigde geld. ‘Alle mensen die recentelijk hun ID-baan zijn kwijtgeraakt mogen die baan wat mij betreft zo snel mogelijk weer terugkrijgen’.

 

Leave a Reply