Een gasvrije toekomst

Op dit moment wordt slechts 6 procent van de Nederlandse energievoorziening duurzaam opgewekt. Dat betekent dat 94 procent nog altijd afkomstig is uit fossiele bronnen. Toch ziet Stichting Natuur & Milieu mogelijkheden om Nederland binnen twintig jaar een stuk klimaatneutraler te maken. Sterker nog: over twintig jaar is 90 procent van de huishoudens losgekoppeld van het gasnet.

Netbeheerder Stedin pleit al voor het afschaffen van de wettelijke plicht om nieuwbouwhuizen te voorzien van aardgasleidingen, maar er is meer voor nodig om Nederland energieneutraal te krijgen. Volgens Geertje van Hooijdonk, van Natuur & Milieu is er nu vooral voor de overheid een belangrijke taak weggelegd.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.