Eenrichtingsverkeer boten op deel van de Prinsengracht leidt tot chaos

Bewoners van de Prinsengracht balen ervan dat de succesvolle proef met eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht, niet geleid heeft tot de invoering ervan op alle grachten met woonboten. Op het stukje waar de regel nu wel geldt is, tussen de Spiegelgracht en de Amstel, zijn regelmatig chaotische taferelen: eenrichtingsverkeer op een klein stukje gracht zorgt voor veel onduidelijkheid, veel schippers weten het niet en anderen houden zich er gewoon niet aan. Het Comité Woonboten Prinsengracht (CWP)is boos, vorig jaar leek het er nog op dat bij een succesvolle proef het eenrichtingsverkeer op alle grachten met woonboten in de binnenstad en gedurende het hele jaar zou worden ingevoerd. Maar Waternet wil niets weten van volledige invoering: dat zou leiden tot opstoppingen.

Comments are closed.