Eindelijk samenwerking voor veilige geneesmiddelen in Amsterdam

Alle grote thuiszorgaanbieders, apothekers en huisartsenposten gaan in Amsterdam verregaand samenwerken op het gebied van veilige geneesmiddelenzorg. De partijen tekenden hierover in mei 2012 een verdrag. In 2011 onderstreepte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met landelijke rapportages dat er betere samenwerking nodig is tussen voorschrijvers, apothekers en thuiszorgteams.

De nieuwe aanpak moet de ketenzorg in de hoofdstad verbeteren. De afspraken komen er in een notendop op neer dat de huisarts een verzoek tot hulp bij medicijngebruik bij een thuiszorgorganisatie kan doen.

Leave a Reply