Electrische auto’s in ‘de Witte stad’

PvdA-raadslid in Centrum Luud Schimmelpennink komt met een plan om de Amsterdamse binnenstad schoner en leefbaarder te maken. Met massale introductie van de electrische auto wil de PvdA’er de drukte van auto’s in de stad verminderen en zorgen voor een betere luchtkwaliteit.
Het plan is om langs de ringweg A10 een netwerk van parkeergarages te lokaliseren waar bezoekers hun eigen auto tegen betaling van 1 euro kunnen parkeren, en vervolgens verder te kunnen reizen per electrische stadsauto of stadsfiets. De stadsauto’s kosten 20 cent per minuut en daarmee kan gratis worden geparkeerd op diverse plaatsen in de stad.

‘De witte stad’ is de werktitel van Schimmelpenninks plan, dat een variatie is op het witkar- en wittefietsensysteem dat hij al in de jaren zestig van de vorige eeuw bedacht. Hij voorziet dat particulier autobezit binnen de ring de komende jaren sterk zal afnemen. Schimmelpennink wil het reguliere autogebruik verder ontmoedigen door hogere parkeertarieven in te voeren voor gewone auto’s. Schimmelpennink: ”Amsterdammers leven uit onderzoek 2 jaar korter door luchtvervuiling in tegenstelling tot bewoners in de rest van het land. Een goede luchtkwaliteit is dus van groot belang”.

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?