Emissies van luchtvervuilende stoffen nog steeds te hoog

Milieudefensie vindt het zorgwekkend dat Nederland nog steeds niet voldoet aan de Europese afspraken over emissies van luchtvervuilende stoffen. Uit een rapport van de Europese Unie dat gisteren uitkwam blijkt dat Nederland boven de Europese grens voor uitstoot van stikstofoxiden (NOx) zit die in 1999 is afgesproken en vastgelegd in het zogenaamde Gothenburg protocol. Deze milieugrenzen zijn gesteld om de natuur en de gezondheid van burgers te beschermen.

Ivo Stumpe van Milieudefensie aan het woord.

 

Comments are closed.