Tijd voor een nieuw erfpachtstelsel in Amsterdam

Door het college van burgemeester en wethouders is in de gemeente voorgesteld om het huidige erfpachtstelsel, dat nog maar pas sinds 3 juli 2013 in werking was gegaan, alweer in te trekken. Naar eigen zeggen wil het college Amsterdam hiermee meer ruimte geven om het erfpachtstelsel zelf vorm te geven. Nu er net een nieuw bestuur is na de afgelopen gemeenteraadverkiezingen, zien zij daar het goede moment voor.

Het Parool meldt verder dat het afgelopen 'verbeterplan' van wethouder Maarten van Poelgeest  veel kritiek heeft ondevonden door een commissie van externe deskundigen, zodat hijzelf heeft toegezegd deze in te trekken. Volgens de commissie hangt het erfpachtsysteem in Amsterdam vooralsnog teveel aan elkaar van willekeur. Het plan van Poelgeest vonden ze alsnog gevoelig voor manipulatie en fraude, omdat de koper en de verkoper de hoogte van het  canon kunnen beinvloeden. In plaats daarvan geven de commissieleden de voorkeur aan een systeem waarbij een gezaghebbend onafhankelijk bureau grondprijzen per buurt bepaalt. 

Comments are closed.