Experiment parkeerkaart voor bezoekers stadsdeel Zuid

Op 1 mei 2012 start het stadsdeel met een experiment voor een parkeerkaart voor bezoek van bewoners. In vier buurten in het stadsdeel kunnen bewoners deelnemen aan het experiment.

Er worden twee verschillende regelingen uitgeprobeerd:

  1. In de Frans Halsbuurt en in Buitenveldert Noord-Oost kunnen bewoners 10 parkeeruren gratis per maand voor hun bezoekers aanvragen.
  2. In de Hemonybuurt en in Buitenveldert Noord-West kunnen bewoners 40 parkeeruren per maand voor 50% van het geldende straattarief kopen.

Bewoners van deze vier buurten hebben hierover een brief van het stadsdeel ontvangen.

Aanmelden

Om het bezoek aan te melden, zal de bewoner het kenteken van het bezoek moeten registreren. Na afloop van het bezoek zal men het bezoek ook weer moeten afmelden. Voor 65+ers en gehandicapten is er al een bezoekersregeling. Aan dit experiment kunnen zij niet meedoen. Meer informatie vindt u op onze pagina over parkeren.

Evaluatie

Het experiment loopt van 1 mei tot en met 30 juni 2012. Hierna zal het experiment worden geëvalueerd. Dan zal besloten worden of het experiment voor het hele stadsdeel gaat gelden en zo ja, voor welke vorm gekozen wordt.

Leave a Reply