Extra vertraging in opening Tweede Coentunnel

De opening van de Tweede Coentunnel loopt extra vertraging op doordat de Tunnelwet toepassing van de Tracéwet voorschrijft. In de Tracéwet staat dat nog zes weken terinzagelegging verplicht is van de ontwerp-openstellingsvergunning. Nadat alle partijen het eens zijn over de veiligheid, moeten ze daarom nog verplicht anderhalve maand wachten voordat de tunnel open kan.

De vertraging bracht B en W van Amsterdam ertoe minister Schultz een brandbrief te sturen om haar te wijzen op de vertragende bepaling in de procedure rond de openstelling.

Leave a Reply