Financiën Amsterdam op orde

De economische crisis heeft de gemeente Amsterdam niet geraakt zoals dat elders is gebeurd. Uit een uitgevoerde stresstest bleek volgens het college dat de stad beschikt over een voldoende financiële buffer om investeringen te doen in de komende jaren. De vrijdag voorgestelde investeringen zullen gericht zijn op onder meer geavanceerd medisch onderzoek en technische innovatie. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor armoedebestrijding en de opsporing van criminele veelplegers. Voor dit laatste zijn extra bezuinigingen nodig die alleen het bestuur van de centrale stad treffen.

In het najaar wordt door de gemeente de begroting voor 2014 gepresenteerd.

Leave a Reply