Foutje? Ja graag!

Je moet niet bang zijn om fouten te maken, wordt er altijd gezegd! Maar in hoeverre is dit advies ook echt onderdeel van onze (bedrijfs)cultuur? Frank Deuring van de Foutenfabriek vindt dat dit niet het geval is, en dat het tijd is voor een omslag! Met zijn bedrijf Foutenfabriek verkondigt hij de boodschap dat fouten maken goed is, want daar kun je van leren! Het afstraffen van fouten maakt dat je of niks meer durft te doen, of je fout juist verzwijgt met alle gevolgen van dien. Beide situaties moet je voorkomen. Frank zegt: "De nadruk ligt altijd op de fout die gemaakt wordt, maar men vergeet dat de intentie vaak goed is!" Vanuit een goede intentie leren van je fouten, zo simpel is het!

 

Wil jij ook leren van je fouten, of de bedrijfscultuur veranderen? Luister het interview terug voor Franks visie, en kijk meteen even op foutenfabriek.org wat Frank voor je kan doen. En om het makkelijk te maken verloot hij deelname aan zijn masterclass als je de facebookpagina even liket. Dat kan niet meer fout gaan!

 

Comments are closed.