Ganzenvergassing rondom Schiphol toch niet rechtmatig?

In het weidevogelkerngebied Waterland Oost worden inheemse Grauwe ganzen vergast met een ontheffing van de provincie Noord-Holland. Wat dierenbeschermingsorganisaties betreft is deze ontheffing onterecht. Volgens hen zijn de alternatieven niet voldoende onderzocht.

Tirzin Hof van de Ganzenbescherming Nederland licht dit standpunt toe.

 

 

Leave a Reply