Geen deregulering bomenkap in Zuid: ‘dit voorkomt burenruzies’

Gisteravond behaalden alle tegenstanders van de voorgestelde bomenverordening en het bomenbeleid van stadsdeel Zuid een overwinning. De plannen zijn ingetrokken – de deregulering van de bomenkap gaat niet door. Bomen met een omtrok groter dan 31 cm mogen in de toekomst dus niet zomaar worden gekapt, ook dan zal er een vergunning aangevraagd moeten worden.

Fractievoorzitter van GroenLinks, Paul van Grieken, is zeer te spreken over dit resultaat. Het plan om de bomenkap te dereguleren was volgens hem alleen maar symboolpolitiek:

 

Leave a Reply