Geen inzicht in gedwongen prostitutie

Het is onduidelijk hoeveel vrouwen in Amsterdam gedwongen achter het raam staan. Officier van justitie Jolanda de Boer stelt dat 10 tot 95 procent onvrijwillig werkt in de prostitutie. Dat zijn tussen de 400 en 3500 vrouwen. De strijd hiertegen is al jaren topprioriteit van de overheid. Volgens het Openbaar Ministerie is er maar weinig zicht op het probleem, er zijn veel meer mensenhandelaren dan er voor de rechter verschijnen.

Comments are closed.