Geen visverbod in Amsterdam

Er komt geen visverbod in de stad. Wethouder Ivens van Dierenwelzijn wijst een voorstel van de Partij voor de Dieren hiervoor af. Het zou weinig zin hebben sportvissen alleen in Amsterdam te verbieden, omdat het zich dan naar water in buurtgemeenten verplaatst. Ivens wil ook niet voorbij gaan aan de belangen van de vissers. GroenLinks was als enige partij voor het verbod, en wil nu kijken of de hengelsport verboden kan worden in ecologisch kwetsbare gebieden.

Comments are closed.