Gemeente creatief met boekhouding volgens 925.nl

Uit de controleverklaringen van de jaarrekeningen van de gemeente blijkt Amsterdam wel erg creatief aan het boekhouden te zijn geweest. Het verhogen van de erfpacht helpt mee om gaten in de begroting te dekken. De verklaringen zijn niet openbaar, wat wel zou moeten. Saillant is een opmerking van de account over het gebruiken van inkomsten uit de erfpacht om het gaat in de begroting van de Noord-Zuidlijn te vullen. “Het inzetten van deze reserves voor de overschrijding (van de kosten van de metrolijn, red.) is nieuw en niet conform het met betrekking tot deze reserve geaccordeerd beleid van de gemeentereaad”, staat in een van de controleverklaringen.
De verliezen op een rij:

–          In 2005 moet de controleur voor 345 miljoen euro aan fouten en onzekerheden opnemen in zijn verklaring. “Voor de fouten betekent dat zelfs dat deze zodanig groot zijn dat een afkeurende verklaring voor rechtmatigheid is gegeven”, stelt de accountant.

–          Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam moet een verlies nemen van 253 miljoen euro op investeringen in de Zuidas

–          De Dienst Werk en Inkomen keerde 213 miljoen euro aan uit, terwijl niet bekend is of de bijstandsontvangers daar recht op hadden.

–          In 2007 was 100 miljoen euro onrechtmatig besteed. Voordelen bij de ene dienst werden gebruikt om die bij een andere dienst te dekken. Onrechtmatig, oordeelt de accountant.

–          Verder is de erfpachtadministratie niet op orde. “Er worden verkeerde prijzen berekend.”https://www.amsterdamfm.nl/oude-website/wp-admin/media.php?attachment_id=29592&action=edit

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?